• Thương nhớ 4 được cắm sử dụng hoa mút và chùm lan phía trên đỉnh vòng hoa phù hợp với nhiều khách hàng khi lựa chọn một vòng hoa có giá vừa phải

    550.000đ
  • Thương nhớ 3 được cắm theo phong cách sài gòn dành cho việc phúng điều người chưa lập gia đình. Nếu các bạn phúng điếu ở miền bắc nên chú ý điều này

    1.500.000đ
  • Thương nhớ 2 dành cho việc phúng viếng người mất trẻ tuổi chưa lập gia đình đây là sản phẩm phù hợp cho việc phúng điếu ở miền bắc.

    1.500.000đ

Hotline: 0963717707